loading

Blog

Blog je idealno mjesto za opisivanje znamenitosti jedne destinacije .

Blog

Blog je idealna informativna stranica koja će opisivati sadržaje destinacije splitsko dalmatinske županije I cijele Dalmacije.

 

Blog postove objavljivat ćemo prema mogućnosti ivremenu neke interesantne teme. Svrha bloga bit će povezivanje sa potencijalnim posjetiteljima I čitateljima našeg bloga. Želimo podijeliti korisne informacije I spoznaje naše destinacije sa našim publikom koja će imati koristi od takvog sadržaja.

Blog ćemo pisati iz ljibavi prema destinaciji koja ima što pokazati i da na taj način zainteresiramo potencijalne goste za srednju Dalmaciju.

Dalmaciju i njen razvoja imali su utjecaj Grci, iliri Rimljani.

 U I. stoljeću Dalmacija potpada pod rimsku vlast, a središte postaje grad Salona. Podjelom Rimskog Carstva, Dalmacija potpada pod Zapadno Rimsko Carstvo i izložena je intenzivnoj seobi naroda.

Jedan od naroda koji su došli u Dalmaciju su i Hrvati u VII. stoljeću, koji se od tada ovdje trajno naseljavaju. Iako će Dalmacija biti jezgra prve hrvatske države, najveći gradovi na čelu sa Zadrom još će neko vrijeme biti dio Bizantskog Carstva. U X. stoljeću nastaje Hrvatsko Kraljevstvo i cijelo područje se ujedinjuje pod vlašću hrvatskih kraljeva. Cijeli srednji vijek je izrazito turbulentno razdoblje i mijenjaju se vlasti i utjecaji Mađara, Mlečana, Turaka i na početku novog vijeka, Austrijanaca.

Dalmacija je u kratkom razdoblju na početku XIX. stoljeća dio francuskih Ilirskih provincija nakon čega se vraća u sastav Habsburške Monarhije, no počinje jačanje slavenske i hrvatske misli. Nakon I. svjetskog rata dijelovi Dalmacije bili su predmet međunarodnih sporova novonastalih država s Kraljevinom Italijom. Cijela Dalmacija priključena je hrvatskim zemljama završetkom II. svjetskog rata, među kojima je ostala i uspostavom Republike Hrvatske i obranom u Domovinskom ratu.

 

Don't miss out our early booking discount.

Contact us for more information.
Contact us
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me