loading

opći uvjeti poslovanja

POČETNE ODREDBE

Članak 1.

Članak 2.

Opći uvjeti poslovanja- ima pravo koristiti hotelske usluge tek nakon što je prihvatio ove OUP koji su javno objavljeni. Prilikom ponovnog korištenja hotelskih usluga od klijenta se uvijek traži da pročita ažuriranu verziju OUP. Operator zadržava pravo jednostrano izmijeniti ove OUP; izmijenjeni i dopunjeni OUP stupaju na snagu na dan njihove objave na mrežnoj stranici operatora. Potvrđivanjem svoje rezervacije, klijent izražava svoj bezuvjetni pristanak na ove OUP i njihove dodatke.

Članak 3.

Izražavajući svoj pristanak na OUP koji su javno objavljeni i dostupni, klijent izjavljuje da ima najmanje 18 godina i ima punu pravnu sposobnost za preuzimanje prava i obveza, te da su mu OUP jasni i razumljivi.

REZERVIRANJE

Članak 4.

Rezervacija se može izvršiti na vlastito ime ili za treću osobu.

Članak 5.

Prilikom rezervacije, klijent može pretraživati dostupne slobodne hotelske kapacitete unoseći svoje zahtjeve u formular za rezervaciju (datum dolaska, datum odlaska, vrstu sobe itd.).

Članak 6.

Nakon popunjavanja svih podataka o datumu početka i završetka rezervacije, vrsti sobe, dodatnih usluga, itd., prilikom rezervacije klijent mora dostaviti sve tražene informacije.

Članak 7.

Nakon ispunjavanja svih traženih informacija, izvršenja uplate u skladu s ovim OUP i provjere unesenih podataka, potvrda rezervacije, uključujući broj rezervacije, odmah će biti poslana na adresu e-pošte koju je klijent priložio. Dodijeljeni broj rezervacije služi kao potvrda rezervacije, kao kontaktni podaci za izvršenje bilo kakvih izmjena ili za otkazivanje rezervacije te kao potvrda za prijavu prilikom prijave u hotel. Stoga je klijent dužan čuvati na sigurnom broj rezervacije.

Članak 8.

Može se zatražiti poklon vaučer, a boravak na temelju tog vaučera može se rezervirati samo putem recepcije hotela (podaci za kontakt navedeni u članku 7. OUP).

UVJETI PLAĆANJA

Članak 9.

Potvrđivanjem rezervacije, klijent se obvezuje da će izvršiti uplatu za rezervirani boravak Operatoru hotela prije izvršenja usluge i ovlastiti Operatora da prihvati tu uplatu. Klijent je dužan izvršiti uplatu na način koji je sukladan sa pravilima otkazivanja za tu rezervaciju ili sukladno pisanom dogovoru s osobljem Hotela.

Boravišna pristojba

U skladu s propisima koji uređuju plaćanje boravišne pristojbe, gost mora platiti boravišnu pristojbu po plaćanju hotelskog smještaja. Iznos boravišne pristojbe koji se plaća u Hrvatskoj ovisi o sezoni i odredištu. Djeca mlađa od 12 godina isključena su iz boravišne pristojbe, dok djeca od 12 do 18 godina plaćaju popust od 50%. Boravišna pristojba plaća se istovremeno s nepodmirenim iznosom rezervacije. Iznos boravišne pristojbe jasno je naznačen na računu koji se gostu izdaje prilikom obračuna i plaćanja usluga.

Članak 10.

Ukoliko se radi o vrsti plaćanja u više tranši ili o akontaciji za rezervirane i potvrđene usluge, uplata će biti izvršena u roku naznačenom na predračunu, a ne dulje od 7 dana od primitka predračuna, u suprotnom se rezervacija smatra otkazanom. Nakon uspješnog primitka akontacije, klijentu se izdaje račun o primitku plaćanja.

Članak 11.

Ako klijent skrati rezervirani boravak u hotelu, hotel ima pravo naplatiti cjelokupnu ugovorenu cijenu za cijelo vrijeme rezerviranog boravka, u vidu odštete.

PROMJENE REZERVACIJA, UVJETI OTKAZIVANJA REZERVACIJE I NO-SHOW

Članak 12.

Klijent može promijeniti svoju rezervaciju u pisanom obliku, sukladno otkaznoj politici koja se primjenjuje na njegovu rezervaciju, telefonski ili putem e-pošte poslane na recepciju hotela koristeći sljedeće podatke za kontakt:

broj telefona: +385 21888 118

e-pošta: hotel@hotel-svetikriz.hr

poštanska adresa: hotela “Sveti Križ”, Ulica domovinske zahvalnosti 2 a 21224 Trogir Čiovo, Hrvatska

Prilikom zahtjeva za promjenom rezervacije, klijent je uvijek dužan navesti broj rezervacije i poslati ga Operatoru prilikom rezervacije. Ako zahtjev klijenta za promjenom rezervacije ne može biti ispunjen zbog kapaciteta ili drugih operativnih razloga, Operator će poduzeti sve razumne korake kako bi udovoljio zahtjevima klijenta; međutim, Operator nije obvezan udovoljiti zahtjevu klijenta za promjenu u rezervaciji i klijent nema pravo tražiti naknadu štete ili bilo kakve druge učinke od Operatora zbog nemogućnosti promjene rezervacije.

Članak 13.

Ukoliko je klijent smještaj rezervirao koristeći putničku agenciju koja je partner Hotela, sve promjene i otkazivanja moraju rješavati s tom putničkom agencijom koju su koristili za rezerviranje smještaja. Putnička agencija i Hotel sukladno međusobnim ugovornim odnosima rješavaju pitanja oko promjena i otkaza.

Ako klijent raskine ugovor i otkaže rezervaciju, Operator ima pravo naplatiti odštetu za otkazivanje kako slijedi:

OTKAZNA POLITIKA I ODŠTETA ZA OTKAZIVANJE

Članak 14.

Individualne rezervacije

Neće se naplatiti odšteta za otkazivanje rezervacije za sve rezervacije otkazane do 14 dana prije očekivanog dolaska u Hotel, ukoliko rezervacija nije napravljena koristeći poseban cjenik koji ne omogućuje povrat novca.

Članak 15.

Ukoliko je rezervacija napravljena koristeći poseban cjenik koji ne omogućuje povrat novca, odšteta će se naplatiti za otkazivanje ili promjenu rezervacije u bilo kojem trenutku.

Članak 16.

Grupne rezervacije

Na grupne rezervacije se primjenjuju posebni uvjeti i odšteta za slučaj otkaza rezervacije ili smanjivanje kontigenta soba koji su naznačeni u Grupnom cjeniku Hotela, a koji je dostavljen partneru, prije rezerviranja.

Članak 17.

No-show, neuspješna prijava za rezervirani boravak

Ako se klijent ne prijavi za rezervirani boravak do 22:00 sata na dogovoreni dan dolaska, Operator ostvaruje pravo na odštetu za otkazivanje.

Iznos odštete za otkazivanje

Članak 18.

Individualne rezervacije

Odšteta za otkazivanje iznosi 100% iznosa rezervacije.

Članak 19.

Grupne rezervacije

Odšteta za otkazivanje rezervacije ili smanjivanje kontigenta soba je naznačena u Grupnom cjeniku Hotela, a koji je dostavljen partneru, prije rezerviranja.

Članak 20.

Operator zadržava pravo individualno odlučiti o svakom zahtjevu za poništenje odštete u slučaju otkazivanja rezervacije ili smanjenja kontigenta soba.

Članak 21.

Otkazne odštete za masaže, tretmane i ostale usluge.

Na masaže, tretmane i ostale usluge, primjenjuju se posebna pravila o odšteti za slučaj otkazivanja koja su navedena u cjenicima tih usluga.

Članak 22.

U slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s rezervacijom, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na +385 21 280 287 ili putem e-maila: hotel@hotel-svetikriz.hr

Članak 23.

Prijava je moguća na datum početka rezerviranog boravka nakon 15:00 sati. Odjava je u 11:00 sati na datum završetka rezerviranog boravka, osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije.

Članak 24.

Ako se klijent ne prijavi prije 22:00 sata na datum početka, to se smatra neuspješnom prijavom za rezervirani boravak (čl. 17. OUP), osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije. U tom slučaju Operator hotela zadržava pravo naplatiti odštetu za no-show, te ponuditi hotelsku sobu drugim klijentima.

Članak 25.

Ako klijent, bez dogovora s nadležnim zaposlenikom recepcije Hotela ne napusti sobu do 11:00 sati, naplaćuje se naknada za “kasnu odjavu” od 30 EUR (s PDV-om).  Ako gost nakon 13:00 sati ne napusti sobu, hotel ima pravo naplatiti klijentu 100% cijene sobe za taj dan. Soba se smatra praznom tek nakon što je klijent uklonio sve svoje stvari iz sobe i vratio elektroničku karticu nadležnom hotelskom zaposleniku na recepciji hotela.

Članak 26.

U slučaju posebnih zahtjeva (dječji krevetić, rana prijava i / ili kasna odjava) ili ako klijent želi rezervirati dodatne usluge, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na broj +385 21 888 118 ili putem e-pošte na: hotel@hotel-svetikriz.hr

Članak 27.

U iznimnim slučajevima Operator zadržava pravo da klijentu ponudi drugu vrstu smještaja od one prvobitno dogovorene, pod uvjetom da se ne razlikuje značajno od potvrđenog naloga za rezervaciju.

Članak 28.

Operator ima pravo odmah prekinuti boravak klijenta i povući se iz ugovora bez da klijent ima pravo tražiti povrat novca, ako klijent prouzroči štetu na hotelskom vlasništvu ili krši hotelska pravila. Operator ima pravo zahtijevati od klijenta naknadu za svu štetu prouzročenu ponašanjem klijenta kojim je oštećena hotelska imovina.

Članak 29.

Odredbe i uvjeti koji se odnose na rezervaciju grupnog boravka dogovaraju se s Operatorom pojedinačno.

Članak 30.

Ako je klijent oštetio hotelsku imovinu, hotel ima pravo tražiti naknadu štete na licu mjesta. Iznos se određuje na temelju kupovne cijene. Ako se hotel i gost hotela ne dogovore odmah i dobrovoljno na licu mjesta, hotel ima pravo pozvati policiju da riješi problem.

Članak 31.

Ako se pokrene lažni alarm zbog toga što klijent ne poštuje mjere zaštite od požara kao što su:

  1. zabrana pušenja u hotelskim prostorijama
  2. aktiviranje dimnog zaslona tijekom događaja
  3. korištenje otvorenog plamena u hotelskim prostorijama
  4. drugim slučajevima pokretanja lažnog alarma

davatelj usluge može naplatiti naknadu u iznosu do 2.000 EUR.

Članak 32.

Boravak s popustom

Operator ima pravo ponuditi popuste na redovni cjenik. Broj soba rezerviranih za popuste je ograničen.

Članak 33.

Rezerviranje i korištenje boravka s popustom reguliraju se posebnim uvjetima i odredbama koje isključivo reguliraju popuste na boravak koji imaju prednost pred ovim OUP-ima. Ovi OUP-i će se primjenjivati na boravke s popustom samo u onim dijelovima koji se ne reguliraju derogativno ili posebno u posebnim uvjetima.

Članak 34.

Operator obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu “uredba”) te Pravilniku o sustavu e-Visitor (NN 43/2020.) (u daljnjem tekstu “Pravilnik”)

Članak 35.

Operator obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga isključivo u svrhu rezervacije smještaja i obveznog vođenja popisa turista sukladno Pravilniku.

Članak 36.

Parkirna mjesta na hotelskom parkingu, korisnici usluga hotela mogu koristiti besplatno, uz predočenje potvrde o korištenju usluga koje pruža hotel. Vanjski posjetitelji parkiranje na hotelskom parkingu plaćaju sukladno važećem cjeniku.

Članak 37.

Sefovi u sobama su besplatni za korištenje svim gostima hotela. Veće vrijednosti se mogu pohraniti u sefu na recepciji uz pisani zapisnik o primitku i vrsti primljenih stvari. Operator ne odgovara za eventualni nestanak stvari gosta koje nisu bile pohranjeni u sefu na recepciji.

Članak 38.

Uslugama hotela se smatraju sve usluge pružene na lokaciji hotela, od strane Operatora ili operatorovih poslovnih paertnera, a gostima hotela svi korisnici tih usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovi OUP-i i pravni odnosi koji proizlaze iz ovog Ugovora regulirani su zakonima Republike Hrvatske.

Članak 40.

Ako bilo koja odredba ovih OUP-ova bude ili postane ništava, nevažeća, nedjelotvorna ili neprovediva, takva ništavost, nevaljanost, neučinkovitost ili neprovedivost neće imati utjecaja na valjanost i djelotvornost drugih odredbi ovih Općih pravila.

Članak 41.

Prilikom potvrđivanja svoje rezervacije, klijent prihvaća ove OUP-ove i obvezuje se da će ih se pridržavati. Operator Hotela zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja. Obveza za objavljivanje pisanog izmijenjenog dokumenta OUP-a smatra se ispunjenim objavljivanjem takvih izmijenjenih OUP-ova na web stranici operatora hotel@hotel-svetikriz.hr

Ovi OUP-ovi stupaju na snagu 1.11.2020.. godine.

hotela “Sveti Križ”, Ulica domovinske zahvalnosti 2 a 21224 Trogir Čiovo, Hrvatska (u daljnjem tekstu „Hotel“),

Operator:

Blizina d.o.o. Nakide 7 21214 Kaštel Kambelovac, OIB: 40722747007,

registrirana u Poslovnom registru Trgovačkog suda u Splitu MBS:1529285

Direktor

Stipo Pavlinović

IBAN: HR4624840081101965984 Raiffeisen bank Petrinjska 59 10000 Zagreb

Don't miss out our early booking discount.

Contact us for more information.
Contact us
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me