loading

Hotel sveti Križ ulica domovinske zahvalnosti 2a Arbanija Trogir 21224

Blizina d.o.o. Nakide 7 Kaštel Kambelovac 21214 zastupan po direktoru Stipi Pavlinoviću

30. travnja 2017. donosi sljedeću:

Voditelj obrade i zakonski okvir:
Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o ., za usluge je društvo s ograničenom odgovornošću koje pruža usluge u turizmu na način da upravlja Hotelom Sveti Križ na adresi ulica domovinske zahvalnosti 2a Arbanija Trogir kao pružatelj usluga u ugostiteljstvu te rezervacijom smještaja ili interesom za korištenje usluga Hotela
Pax ostvarujete ugovornu suradnju s društvom Hotel Sveti Križ Blizina d.o.o kao i suradnjom s istim društvom na temelju ostalih ugovornih odnosa u kojem Hotel Sveti Križ Blizina, d.o.o nastupa kao
poslodavac, nalogodavac ili primatelj usluga.
Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća
uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.


Verzije i Ažuriranja:
S vremena na vrijeme ćemo ažurirati ovu Izjavu, kako bi u svakom trenutku sadržavala točne i pouzdane informacije o tome na koji način prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke. O svim izmjenama u načinu obrade ćemo Vas obavijestiti ažuriranjem naše politike privatnosti i ove Izjave
o obradi osobnih podataka.
Ova Izjava na snazi je od 30. travnja 2017. godine
Ova izjava kao i sve izmjene i dopune iste će biti objavljena na oglasnoj ploči društva te na mrežnoj stranici www.hotel-svetikriz.hr
Primjena načela zaštite podataka:
Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka:

 • obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • ispitanicima omogućavamo brzo i jednostavno ostvarivanje njihovih prava (određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih
  osoba)
 • informiramo ispitanike o obradama osobnih podataka
 • obrađujemo osobne podatke u one svrhe u koje su prikupljeni
 • pohranjujemo podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom
 • obrađujemo podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom
 • vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišemo netočne podatke u okviru mogućnosti
 • Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice naši poslovni suradnici koji pružaju informatičke ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

Vrste osobnih podataka koje se prikupljaju:
Osobni podaci koji se prikupljaju za svrhu sklapanja Ugovora o radu u društvu su podaci potrebni za selekciju kandidata i podaci koje društvo ima zakonsku obvezu prikupiti na temelju pozitivnopravnih propisa Republike Hrvatske u tu svrhu, a posebno:

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta
 • datum i mjesto rođenja
 • osobni identifikacijski broj
 • spol
 • podaci o identitetu
 • zdravstveni podaci
 • državljanstvo
 • IBAN bankovnog računa i ostali bankovni podaci potrebni za isplatu plaće
 • Porezna kartica te podaci o uzdržavanim članovima obitelji
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
  Osobni podaci koji se prikupljaju u Ugovornim odnosima u kojima Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o nastupa kao
  nalogodavac ili primatelj usluga su podaci koji su potrebni za ostvarivanje svrhe sklopljenog
  ugovora ili koje društvo ima zakonsku obvezu prikupiti na temelju pozitivnopravnih propisa Republike Hrvatske u tu svrhu, te bankovni podaci koji su potrebni za plaćanje pružene usluge ili robe.


Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju:

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Hotel Sveti Križ Blizina, d.o.o kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite Hotelu Sveti Križ, Blizina d.o.o. minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.
Osobne podatke koje Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. evidentira već pri rezervaciji i/ili prilikom dolaska u hotel, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta (za strane goste samo mjesto prebivališta)
 • datum i mjesto rođenja
 • broj i vrsta identifikacijskog dokumenta
 • spol
 • državljanstvo
 • naziv objekta
 • broj smještajne jedinice
 • datum dolaska i odlaska gosta
 • navedene podatke Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. je dužan čuvati i sve
  račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.
  Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. prikuplja pri rezervaciji i slijedeće
  podatke:
 • e-mail
 • telefon.
 • bankovne podatke potrebne za plaćanje po ugovoru ili bankovne podatke potrebne kao garancija plaćanja (broj kartice, datum isteka, te CVV broj) ukoliko se radi o rezervaciji za koju ne plaća posrednik, već klijent. Bankovni podaci koji su korišteni kao garancija plaćanja će biti uništeni nakon što prestane svrha za koju su prikupljeni.
 • Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, suputnici, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni ako imaju izravnu
  vezu s pružanjem usluge smještaja.
  Ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja,
  preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.) i ostali osobni  podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu.
  Podaci se čuvaju u bazi gostiju Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. 5 godina.
  Kolačići (cookies) i internetske tehnologije:
  Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.
  Koristimo različite vrste kolačića:
  Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s Vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.
  Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što
  posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijom za korištenje. Za ove
  kolačiće tražimo Vašu privolu.
  Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasirali informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica Hotela Sveti Križ. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. pohranjuje kolačiće u bazu i čuva ih najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocije).
  Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama Hotela Sveti Križ, Blizina d.o.o. u bilo kojem
  trenutku ih možete promijeniti na linku: (link prema cookie consent boxu). Uvijek možete obrisati kolačiće koji su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike:
  Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
  Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  Naše web stranice sadrže i linkove na druge web stranice. Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. nije odgovoran za poštivanje privatnosti na drugim Internet stranicama.
  Sustav video nadzora Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere video nadzora radi
  zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne
  kamere.
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. svjestan je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti,
  dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti.
  Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim
  tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.
  U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade,
  naši ugovorni partneri koji su registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke već samo u svrhu sigurnosti nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.
  Način prikupljanja:
  O Vama prikupljamo različite vrste osobnih podataka, ovisno o tome u kakvom ste odnosu s nama i o razlozima naše komunikacije:
  Kao gosta ili interesenta za naše usluge Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, posredno ili automatski.


Izravno od Vas: Primjerice, u sljedećim slučajevima Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas:    

 • kada napravite rezervaciju smještaja, uputite nam zahtjev ili nam na drugi način dostavite Vaše osobne podatke;
 • pri registraciji (check-in) i odjavi (check-out);
 • kada vršite plaćanje;
 • kada imate bilo kakve dodatne zahtjeve ili pritužbe (komunikacija s našim osobljem, uključujući i recepciju, konobare, domaćice i concierge usluge);
 • kada komunicirate s nama na društvenim mrežama ili putem e-maila;
 • za vrijeme Vašeg boravka i korištenjem usluga Hotela Sveti Križ
 • kada kao gost posjećujete događaje koje organiziramo;
 • kada ostavite komentare o Vašem boravku;
 • kada nam ostavite kontakt podatke;
 • kada želite zaposlenje u društvu ili želite biti u ugovornom odnosu s društvom
  Posredno
  Vaše osobne podatke prikupljamo posredno kada nam ih ustupi druga pravna ili fizička osoba,
  primjerice u sljedećim slučajevima:
 • ako druga osoba za Vas napravi rezervaciju;
 • ako nam podatke o Vama dostavi naš poslovni partner, agencija ili posrednik putem kojeg ste ugovorili uslugu smještaja u našim hotelima (npr. turistička agencija, platforma za rezervaciju
  smještaja);
 • ako podatak o Vama dobijemo od Vašeg avioprijevoznika;
 • podatke o Vama možemo dobiti i od pružatelja usluga plaćanja;
 • podatke o Vama možemo dobiti i od pružatelja usluga oglašavanja.
  Automatski
  Vaše osobne podatke prikupljamo putem automatiziranih sustava, u svrhu poboljšanja usluge ili radi sigurnosti, primjerice u sljedećim slučajevima:
 • korištenjem web stranice Hotela Sveti Križ, Blizina d.o.o. prikupljamo određene informacije o tome kako koristite našu stranicu, kao i podatke o uređaju ( poput IP adrese, vrste preglednika);
 • elektronski sustavi u našim sobama bilježe vrijeme ulaska u sobu;
 • radi sigurnosti i kako bismo Vam omogućili korištenje besplatnog Interneta, bilježimo određene podatke o Vašem uređaju kada se spojite na našu mrežu;
 • iz sigurnosnih razloga, možemo zabilježiti Vašu fotografiju na našim nadzornim kamerama
  prilikom prolaska kroz dijeljene prostorije (recepcija, hodnik).
 • Kao poslodavac, nalogodavac ili primatelj usluga Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. izravno od Vas prikuplja isključivo podatke koje su potrebne za svrhu ostvarivanja i sklapanja nekog od tih Ugovornih
  odnosa, te komunikaciju s Vama vezano za tu svrhu.
  Svrha prikupljanja:
  Neke Vaše osobne podatke Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. je dužan prikupljati zbog ispunjenja ugovora i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. može prikupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:
 • sklapanja i ispunjenja ugovora
 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
 • slanja ponuda za sklapanje ugovora
 • u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu
 • u svrhe zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.


Pravna osnova prikupljanja
Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo ako za to imamo valjanu pravnu osnovu. Najčešće će se raditi o sljedećim pravnim osnovama:

 • Ugovor – Pri sklapanju Ugovora ili iskazivanju interesa za sklapanje ugovora s društvom Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. (npr ugovor o suradnji ili ugovor o rezervaciji smještaja u Hotelu Sveti Križ)
 • Pravna obveza – Npr. registraciju gostiju u sustavu e-Visitor vršimo radi postupanja u skladu s našom zakonskom obvezom.
 • Legitimni interes – U slučajevima u kojima Vaša prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesima obrađujemo Vaše podatke, na primjer, kako bismo, radi zaštite imovine i sigurnosti,
  nadzornim kamerama snimali dijeljene površine u našim objektima (npr. recepcija). Ne koristimo Vaše osobne podatke na temelju ove pravne osnove ako smo procijenili da bismo time na nepovoljan način utjecali na Vašu privatnost i da naš legitimni interes ne preteže nad obvezom čuvanja Vaših prava i sloboda.
 • Privola – U pravilu ne koristimo ovu pravnu osnovu, osim u onim situacijama u kojima je to predviđeno zakonom te druge pravne osnove nisu primjenjive. Na primjer, Vaše podatke obrađujemo na temelju privole u slučaju članstva i komunikacije u našem programu vjernosti.
  Mjesta prikupljanja podataka
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. prikuplja vaše podatke tijekom:
 • rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a, rezervacije telefonom ili putem e-maila)
 • prilikom prijave na recepciji hotela
 • prilikom rezervacije ugostiteljskih usluga (primjerice svadbena svečanost)
 • na mjestima pod sustavom video nadzora
 • prilikom izravne komunikacije sa zaposlenikom društva
 • prilikom sklapanja ugovora u kojima Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. nastupa kao poslodavac, nalogodavac ili korisnik usluga
  Vrijeme čuvanja podataka
  Podatke koje Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena
  koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.
  Kad razdoblje zadržavanja istekne, osobne podatke ćemo izbrisati/uništiti na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.
  Podatke koje Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.


Prava ispitanika

Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. osigurava ostvarivanje prava ispitanika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.
  Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, razmotriti ćemo svaki takav zahtjev u skladu sa svim
  primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Zadržavamo pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.
  Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere
  njihovog identiteta, o sljedećem:
 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno
  s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja
  pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;
  Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni službeniku za zaštitu
  osobnih podataka koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja
  se u roku od 15 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.
  Ako se ne može u potpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika u roku od 15 dana dostavlja se
  obavijest o:
 • Potvrdi primitku zahtjeva
 • Svim informacijama koje su prikupljene
 • Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori.
  Zaštita osobnih podataka:
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).
  Minimalni skup sigurnosnih mjera koje provodimo u svrhu zaštite osobnih podataka navedeni su u dokumentu „Interni akt o načinu obrade prikupljanju i zaštiti osobnih podataka“ i drugim vezanim
  politikama i procedurama. Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:
 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci.
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja.
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili
  uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka.
 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u
  skladu s uputama voditelja obrade.
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.
  Zahtjevi od strane pravosudnih tijela:
  U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti
  korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:
 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.
  Prijenos podataka:
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštivajući  načelo  odgovarajuće razinu pravne zaštite za prava i slobode korisnika.
  Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:
 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.
  Zahtjev za informacije ili ostvarivanje svojih prava:
  Svoj zahtjev uputite na neki od kontakata Voditelja obrade
 • slanjem emaila na: hotel@hotel-svetikriz.hr
 • pošta: Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. Ulica Domovinske zahvalnosti 1a Trogir
 • pozivom na broj tel/ 021 888 118  mob/098 343 847
  Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku. Također ispitanici imaju pravo na pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH
  Službenik za zaštitu osobnih podataka:
  Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka u posebnom aktu imenuje Službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenika možete kontaktirati na sljedeće načine:
  Službenika za zaštitu podataka je moguće kontaktirati na jedan od sljedećih načina:
 • slanjem e-maila na: hotel@hotel-svetikriz.hr
 • pošta: Hotel Sveti Križ, Blizina d.o.o. Ulica Domovinske zahvalnosti 1a Trogir
 • telefon: 098 343 847- službenik za zaštitu osobnih podataka

Don't miss out our early booking discount.

Contact us for more information.
Contact us
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me